כלבי השמירה בוועדה הרפואית

כלבי השמירה בוועדה הרפואית

נוכחות של עורך דין לצד התובע בוועדה רפואית יכולה לשפר החלטות לטובת התובע; רצוי מהדיון הראשון ועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה אחוזי נכות של 57% לתובע ר. אחוזי הנכות שהיו מאפשרים לתובע קצבת נכות והטבות אחרות עמדו על 60% מינימום, כך שאחוזי הנכות שנפסקו לא עמדו...